Turkmen Flag we Gerb


Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil - Adalatçy

 

Turkmenistanyň Adalatçynyň emblemasy

ş. Aşgabat, А.Nowaýy köç, j.86
Telefon: 38-05-31

?

Sorag-
Jogap

Saýtymyzyň  "Sorag-Jogap" bölümi bilen tanyş boluň

Geçmeli

Habarlaşmak üçin

Biziň kabul ediş tertibimiz bilen tanyş boluň

Geçmeli

Habarlar

Hormatly Prezidentimiz sebitiň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy
21.07.2022
Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady...
Dowamy
Türkmenistanуň Adalatçysy Merkezi Aziýa döwletleriniň Ombudsmenleriniň 1-nji Forumyna gatnaşdy
01.07.2022
28-nji iýunda Daşkend şäherinde Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil - Adalatçy Ýazdursun Gurbannazarowa Merkezi Aziýa döwletleriniň Ombudsmenleriniň 1-nji Forumyna gatnaşdy. Forumda Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň Ombudsmenleri we Täjigistanyň Ombudsmeniň edarasynyň wekili hem gatnaşdylar....
Dowamy
Hazar sammiti: umumy geljegiň bähbidine netijeli Gatnaşyklar
28.06.2022
Ýokary derejedäki bäştaraplaýyn gepleşikleriň öňüsyrasyndaky duşuşykda Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň hem-de Türkmenistanyň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylary Hazar deňzi sebitinde hyzmatdaşlygyň aýry-aýry ugurlaryna, ozal gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň barşyna hem-de wajyp halkara meselelere garadylar..
Dowamy